Priser & Platser

Prislista 2018 Trollhättans Hyrverk AB

Samåkning:
Pris:
Moms:
 Totalt:
1 person 810 kr 49 kr 859 kr
2 personer 1 070 kr 64 kr 1 134 kr
3-4 personer 1 340 kr 80 kr 1 420 kr
Egen Bil 1 500 kr 90 kr 1 590 kr
 Buss (1 adress)  1 530 kr  92 kr  1 622 kr
Buss 1-6 pers (olika adresser) 1 725 kr 104 kr 1 829 kr
Egen Buss eller 7-8 pers 1 900 kr 114 kr 2014 kr

Priserna gäller till/från Trollhättans tätort.

Moms 6%

 Tilläggspriser:
Pris:
Moms:
Totalt:
Vänersborg/Vargön 145 kr 9 kr 154 kr
Uddevalla 360 kr 22 kr 382 kr
Grästorp 420 kr 26 kr 446 kr
Intagan, Utby, Hjärtum 80 kr 5 kr 85 kr
Velanda, Sjölanda, Sjuntorp, Gärdhem, Enered 80 kr 5 kr 85 kr
Upphärad, Prässebo, Vrångledalen 145 kr 9 kr 154 kr
Tilläggspriser övriga orter – Läs mer här!